NAUKA PRZYGODA PRZYJAŹŃ

Podstrona: Rodzice / Harmonogram spotkań z wychowawcą

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1.      Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2016 r. godz. 9.00 (sala gimnastyczna)

2.      Spotkanie z rodzicami-   15 września 2016 r. godz. 17.00

3.      Święto szkoły 16 września 2016 r.

4.      Spotkanie z rodzicami- 10 listopada 2016 r.

5.      Wystawienie  prognozowanych ocen niedostatecznych uczniów  z poszczególnych przedmiotów na semestr- 12 grudnia 2016 r.

6.      Uroczyste spotkanie z rodzicami powiązane z kiermaszem ozdób świątecznych oraz prezentacji osiągnięć uczniów (powiadomienie o prognozowanych ocenach niedostatecznych)- 15 grudnia 2016 r.

7.      Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016 r.

8.      Wystawienie ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów- 13 stycznia 2017 r. (piątek)

9.      Semestralna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna- 17 stycznia 2017 r.

10.  Spotkania z rodzicami (przekazanie karteczek z ocenami semestralnymi ucznia)-
19 stycznia 2017 r.

11.  Ferie zimowe: 23 styczeń- 5 luty 2017 r. (warmińsko – mazurskie)

12.  Spotkanie z rodzicami- 30 marca 2017 r.

13.  Wiosenna przerwa świąteczna 13- 18 kwietnia 2017 r.

14.  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 

część humanistyczna19 kwietnia 2017 r. (środa)

-          z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

-          z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

-          z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

-          z zakresu matematyki – godz. 11:00

część z języka obcego nowożytnego 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

-          na poziomie podstawowym – godz. 9:00

-          na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

15.  Wystawienie w dzienniku propozycji ocen   z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego- 22 maja 2017 r.

16.  Spotkanie z rodzicami (powiadomienie o prognozowanych ocenach niedostatecznych rocznych)- 25 maja 2017 r.

17.  Wystawienie uczniom ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów-16 czerwca 2017 r.

18.  Rada Pedagogiczna (klasyfikacja roczna i końcowa)- 20 czerwca 2017 r.

19.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych- 23 czerwca 2017 r.

20.    Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017:

-  31 października 2016 r. - dzień wolny od zajęć lekcyjnych,

-  19-21 kwietnia 2017 r. - egzaminy zewnętrzne,

-  2 maja 2017 r. - dzień wolny od zajęć lekcyjnych,

-  16 czerwca 2017 r. - dzień wolny od zajęć lekcyjnych,

-  28-29 czerwca 2017 r. - dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
71 dni
Odwiedziło nas:
1964916 osób