NAUKA PRZYGODA PRZYJAŹŃ

Podstrona: Aktualności / Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1.                  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r. godz. 9.00 (sala

gimnastyczna) gimnazjum i szkoły podstawowej.

2.                  Rada Pedagogiczna – m. in. plany pracy szkoły, zespołów zadaniowych

– 11 września 2018 r. godz. 15.30 sala 312.

3.                  Spotkanie z rodzicami – 13 września 2018 r. godz. 17.00 (dyżur nauczycieli 18.00-19.00).

4.                  Święto szkoły – 17 września 2018 r.

5.                  Rada Pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 16 października 2018 r.

6.                  Ślubowanie klas I, IV – październik.

7.                  Rada Pedagogiczna 30 października godz. 15.30 sala 312.

8.                  Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 9 listopada 2018 r.

9.                  Rada szkoleniowa – …… listopada godz. 15.30 sala 312.

10.               Spotkanie z rodzicami – 15 listopada 2018 r. godz. 17.00 (dyżur nauczycieli w godzinach 17.30-18.00).

11.               Rada pedagogiczna – 27 listopada 2018 r. godz. 15.30 sala 312.

12.               Wystawienie prognozowanych ocen niedostatecznych uczniów z poszczególnych przedmiotów na semestr – 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek).

13.               Rada szkoleniowa – …… grudnia 2018 r. godz. 15.30 sala 312.

14.               Uroczyste spotkanie z rodzicami powiązane z kiermaszem ozdób świątecznych, jasełkami oraz

prezentacjami osiągnięć uczniów (powiadomienie o prognozowanych ocenach niedostatecznych) – 13 grudnia 2018 r. godz. 17.00 (dyżur nauczycieli 18.00-19.00).

15.               Zimowa przerwa świąteczna 24-31 grudnia 2018 r.

16.               Wystawienie ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów – 11 stycznia 2019 r. (piątek).

17.              Spotkania z rodzicami (przekazanie karteczek z ocenami semestralnymi ucznia) – 17 stycznia 2019 r. godz. 17.00 (dyżur nauczycieli 18.00-19.00).

18.               Ferie zimowe: 21 stycznia – 3 lutego 2019 r. (warmińsko-mazurskie).

Rada pedagogiczna podsumowująca semestr – 5 lutego 2019 r. godz. 15.30 sala 312.

19.               Rada szkoleniowa dotycząca powołania i przeszkolenia zespołów egzaminacyjnych – 12 marca 2019 r. godz. 15.30 sala 312.

20.               Spotkanie z rodzicami – 21 marca 2019 r. godz. 17.00 (dyżur nauczycieli w godzinach 17.30-18.00).

21.               Rada szkoleniowa – 26 marca 2019 r. godz. 15.30 sala 312.

22.               Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

Termin dodatkowy 3-5 czerwca 2019 r.

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019 r.

 

23.               Egzamin gimnazjalny

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W terminie głównym

1.                  część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

§ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

§ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2.                  część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

§ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

§ z zakresu matematyki – godz. 11:00

3.                  język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

§ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

§ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Termin dodatkowy 3-5 czerwca 2019 r.

 

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego

14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019 r.

 

24.               Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

25.               Rada pedagogiczna – zaopiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły – 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 15.30 sala 312.

26.               Rada szkoleniowa – 7 maja 2019 r. godz. 15.30 sala 312.

27.               Wystawienie w dzienniku propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego (w tym przewidywane oceny roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania) – 13 maja 2019 r.

28.               Spotkanie z rodzicami (powiadomienie o prognozowanych ocenach rocznych i przewidywanej ocenie zachowania) – 16 maja 2019 r. godz. 17.00 (dyżur nauczycieli 18.00-19.00).

29.               Wystawienie uczniom ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów 14 czerwca 2019 r.

30.               Rada klasyfikacyjna – 18 czerwca 2019 r. 14.30 sala 312.

31.               Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2019 r.

32.               Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019 – informacje wstępne – 21 czerwca 2019 r.

33.               Ferie letnie 24 czerwca – 30 sierpnia 2019 r.

34.               Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019 – 28 sierpnia 2019 r.

 

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
159 dni
Odwiedziło nas:
2136362 osób