NAUKA PRZYGODA PRZYJAŹŃ

Podstrona: Szkoła / Rekrutacja

Ogłaszamy zapisy do klasy IV na rok szkolny 2017/2018

do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej nr 5

(z przekształcenia Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków)


Szkoła Podstawowa nr 5 z siedzibą w Olsztynie oferuje:

      wszechstronnie przygotowaną kadrę pedagogiczną,

      świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe,

      bardzo dobre warunki do nauki oraz uprawiania sportu i rekreacji,

      realizację innowacji pedagogicznych oraz rozwój zainteresowań uczniów,

      możliwość uczestniczenia w projektach międzynarodowych,

      prowadzenie działalności kulturalno-rozrywkowej, włączanie się do akcji ekologicznych i charytatywnych,

      podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, angażowanie się w organizację imprez i uroczystości patriotycznych.


 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 89 526-03-31

oraz na stronie Gimnazjum nr 12 www.gimnazjum12.olsztyn.pl

 

Wnioski o przyjęcie do klasy IV 

Szkoły Podstawowej nr 5 należy składać

do 22 czerwca 2017 r. w sekretariacie.

 Rozporządzenie Prezydenta Olsztyna w sprawie rekrutacji do klas IVRekrutacja do klasy I na rok szkolny 2017/2018

W 2017 roku przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn będzie przebiegało w dwóch etapach:
I - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej (elektronicznie),
II - udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej
szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami. (przeprowadzonym bez udziału programu rekrutacyjnego w placówce, która dysponuje wolnymi miejscami).


Wypełnianie elektronicznie zgłoszenia odbywa się na stronie: https://sp-olsztyn.nabory.pl/


Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły rozpoczną się 30 marca 2017 r. i winny trwać do 28 kwietnia 2017 r.


                                     Obwód Szkoły Podstawowej nr 5

 • Aleja Sybiraków,
 • Aleja Wojska Polskiego do 48  parzyste i od 19 nieparzyste,
 • Jana Baczewskiego,
 • Juliana Fałata,
 • Macieja Rataja,
 • Oficerska,
 • Parkowa,
 • Radiowa,
 • Sportowa,
 • Gdańska,
 • Hanki Sawickiej,
 • Katowicka,
 • Tczewska,
 • Jagiellońska od 24 do 46 parzyste i od 25 do 53 nieparzyste,
 • Toruńska,
 • Malborska,
 • Wadąska

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
155 dni
Odwiedziło nas:
2137462 osób