NAUKA PRZYGODA PRZYJAŹŃ

Podstrona: Szkoła / Rekrutacja / Do szkoły podstawowej / Klasy piłkarskie


 

KLASA SPORTOWA PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO – MAZURSKI

OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO PIŁKI NOŻNEJ W OLSZTYNIE

 

1.      POWSTANIE I HISTORIA SZKOŁY.

Dnia 27 kwietnia 2004 roku na podstawie porozumienia podpisanego przez MENIS i PZPN powstała ,,Koncepcja funkcjonowania szesnastu wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego młodzieży w piłce nożnej”. Na tej podstawie w całym kraju powstało szesnaście ośrodków szkolenia piłkarskiego dla chłopców na poziomie gimnazjum.

Od września 2004 roku na podstawie porozumienia podpisanego przez Gminę Miasto Olsztyn     i W – MZPN powstał Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej przy Gimnazjum      nr 12 w Olsztynie, któremu patronują i współfinansują Ministerstwo Sportu, PZPN i WMZPN.

W placówce uczy się i jednocześnie podejmuje szkolenie sportowe utalentowana młodzież z całego województwa warmińsko – mazurskiego.

Jest to jedna z szesnastu takich szkół Wojewódzkich Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży         w piłce nożnej- w naszym kraju, w których młodzi adepci futbolu w sposób racjonalny łączą sport z nauką. Pomimo niedługiego okresu funkcjonowania można pochwalić się pierwszymi sukcesami.

Zawodnicy WOSSM przy Gimnazjum nr 12 stanowią trzon ( 80 – 90% poszczególnych reprezentacji Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Od 7 lat zdobywamy mistrzostwo województwa warmińsko- mazurskiego w turnieju Coca – Cola Cup, trzy razy nasze zespoły występowały w Finałach Ogólnopolskich Mistrzostw Coca - Cola Cap.

Uczniowie i absolwenci naszej Szkoły dostąpili zaszczytu reprezentowania barw Polski w kadrach juniorskich, m.in. :

Tomasz Wełnicki – obecnie reprezentant Kadry Olimpijskiej

Karol Żwir – reprezentant Polski U – 15 , U- 16

Dominik Wojciechowski – reprezentant Polski U- 15

Damian Łazicki – reprezentant Polski U – 15, 16, 17

Aktualnie powołania do reprezentacji  Polski juniorów dostali nasi uczniowie:

Artur Siemaszko i Łukasz Szabliński  ( rocznik  97) – klasa I – U 14 ; Piotr Wypniewski , Arkadiusz Mroczkowski i Karol Żwir ( rocznik 97) klasa III – U 16,Wojtek Dzimidowicz ( rocznik 95) klasa III – U 16.

Absolwenci naszej Szkoły występują w zespołach Ekstraklasy :

Daniel Łukasik – Legia Warszawa

Filip Kurto – Wisła Kraków

Daniel Chudzik – Arka Gdynia

Krystian Żabko – Lechia Gdańsk

Karol Janik – Jagiellonia Białystok

Tomasz Wełnicki – Kapsen Berg SV  - ekstraklasa  austryjacka

oraz Młodej Ekstraklasy:

Damian Kujtkowski- Lchia Gdańsk,

Marek Paprocki- Arka Gdynia,

Radosław Kiernozek- Arka Gdynia,

Michał Świderski- Jagielonia Białystok

Wielu naszych uczniów występuje w zespołach seniorskich II , III, i IV ligi.

2.      CELE WOSSM W PIŁCE NOŻNEJ.

Przypomnijmy, że  PZPN tworząc Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej, wzorował się na systemie szkolenia młodzieży we Francji, którego sukcesy sportowe   w szkoleniu młodych piłkarzy są powszechnie znane.

Ich celem jest przygotowanie do gry piłkarza kompletnego oraz pomoc w godzeniu nauki ze sportem.

Szkolenie oparte jest na sprawdzonych wzorcach i doświadczeniach zagranicznych ośrodków szkolenia piłkarskiego oraz na podstawie bieżących wytycznych Wydziału Szkolenia PZPN.

Wypracowany model kształcenia i szkolenia młodych piłkarzy w ośrodkach polega na selekcjonowaniu uzdolnionych piłkarsko chłopców oraz zgrupowaniu tych o wysokich umiejętnościach w działających klasach sportowych. Współzawodnictwo między nimi oraz stały kontakt i realizacja z ośrodkami w innych regionach kraju i zagranicą, powoduje naturalny przyśpieszony rozwój sportowy.

Celem nadrzędnym jest przyporządkowanie ogólnego kształcenia procesowi treningowemu, tj.  wprowadzenie chłopców w tryb życia umożliwiający wykonywanie w przyszłości zawodu sportowca ( profesjonalisty) poprzez:

-stworzenie nowych i przygotowanie do uczestnictwa w dwóch lub trzech jednostkach treningowych dziennie;

- stworzenie nawyku właściwego odżywiania się;

- nabycie umiejętności korzystania z różnych możliwości odnowy biologicznej;

- ukształtowanie potrzeby i umiejętności indywidualnego trenowania;

- zapewnienie warunków bazowo – treningowych niezbędnych dla osiągnięcia właściwych efektów szkoleniowych ( boiska o równej trawiastej nawierzchni nowe , często wymieniane obuwie, piłki                 i trenażery;

- wszechstronne przygotowanie do funkcjonowania w sporcie;

- uzupełnienie funkcjonującego systemu przygotowań młodzieży do gry zespołowej, realizowanego przez kluby sportowe.

Ośrodek ma być miejscem kształcenia nie tylko profesjonalnych piłkarzy, ale również przyszłych kadr zawodowego sportu, umożliwiającym wszechstronny rozwój osobowy zawodników, w tym wykształcenie pozytywnych postaw intelektualnych oraz emocjonalnych wobec sportu i w życiu społecznym.

3.      BAZA DYDAKTYCZNO – SZKOLENIOWA.

Szkoła posiada własne obiekty sportowe. Są to:

- sala gimnastyczna ( 24 x 18m):

- asfaltowe place do gier ( nie przydatne do szkolenia specjalistycznego);

- siłownię;

- sala do gimnastyki korekcyjnej.

Ponieważ szkolne obiekty sportowe nie pozwalają na prowadzenie szkolenia specjalistycznego, ośrodek korzysta dodatkowo z obiektów pozaszkolnych położonych ok. 400 m. od szkoły.

Są nimi obiekty KKS ,,Warmia” Olsztyn:

- dwa boiska trawiaste do piłki nożnej;

- sala do gier;

Obiekty Olsztyńskiej Szkoły Wyższej:

- boisko o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej, oświetlone;

- specjalistyczna sala gimnastyczna

- basen ( odnowa biologiczna)

- Centralne Laboratorium Badawcze ( wszelkie badania zdolności motorycznych oraz sprawności fizycznej)

- boisko o sztucznej nawierzchni - Dajtki

Szpital MSWIA:

- oddział rehabilitacji, super wyposażony( leczenie urazów).

 

4. SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE.

Ośrodek prowadzi zajęcia szkoleniowe w oparciu o ,,wieloletni program szkolenia dla gimnazjalnych klas sportowych o profilu piłki nożnej”. Na bazie tego programu , trenerzy opracowują miesięczne plany szkolenia,  realizowane w oparciu o ramowy plan organizacji szkolenia w wyznaczonych cyklach tygodniowych dla poszczególnych klas. Program szkolenia w klasach sportowych realizowany jest w objętości 10 godzin dydaktyczno – szkoleniowych tygodniowo.

Oprócz tego zawodnicy raz w tygodniu korzystają z pływalni i odnowy biologicznej, od listopada do końca marca dodatkowo uczęszczają na gimnastykę specjalistyczną pod okiem specjalistów.

Bramkarze dwa razy w mikrocyklu maja treningi specjalistyczne, także dużą uwagę zwracamy na szkolenie indywidualne zawodników.

 

  1. KADRA  ZAWODNICZA.

W WOSSM szkolnych jest 72 uczniów, w klasach I, II i III , z tego:

- 34 osoby rekrutuje się spoza Olsztyna;

- 21 osób mieszka w internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.                                  ( śniadania i kolacje spożywają w internacie, a obiady w szkole).

Absolwenci Gimnazjum nr 12 WOSSM maja szanse kontynuowania nauki i szkolenia w Licealnym Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej, umiejscowionym w X Liceum Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie

 

  1. KADRA SZKOLENIOWA

 

L.P

Nazwisko imię

Klasa trenerska

Wykształcenie

Funkcja

1.

Linow Wojciech

II

AWF Warszawa

Kierownik WOSSM

Koordynator WMZPN

2.

Budziłek Jerzy

I

Licencja

PZPN PRO

AWF Katowice

Trener prowadzący

I kl. GM i LO Koordynator

3.

Czerniewicz Janusz

II

Licencjat OSW

Trener prowadzący II kl.

GM i LO

4.

Łopatko Adam

II

AWF Gdańsk

Trener prowadzący III kl.GM

5.

Wodniak Zbigniew

I

AWF Warszawa

Asystent III kl.

Trener III kl. LO

6.

Kubelski Zbigniew

II

WSH Pułtusk

Asystent I kl. GM i LO

7.

Zejer Adam

Instruktor

Średnie

Asystent IIkl. GM

8.

Skiba Piotr

Instruktor

Licencjat UWM

Trener  bramkarzy

9.

Szparak Grażyna

II

AWF Gdańsk

Trener gimnastyki

 

 Opiekę medyczną sprawuje lekarz Piotr Kulpaka, specjalista ortopeda – traumatolog.

Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę WOSSM z nauczycielami i dyrektorem Andrzejem Tymeckim Gimnazjum  nr 12. Atutem naszej placówki jest doskonała baza dydaktyczna.

Uczniowie ( zawodnicy) są pod stałą opieką pedagoga szkolnego, znającego specyfikę klas sportowych.

 

Jerzy Budziłek

 

NABÓR I SELEKCJA DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA PIŁKARSKIEGO PRZY GIMNAZJUM NR 12 W OLSZTYNIE


I. Kryteria istotne w systemie oceniania ucznia sportowca w naborze i selekcji do sportowej klasy gimnazjalnej o ukierunkowaniu piłka nożna.

  1.1 Warunki podstawowe
    a) podanie rodziców o przyjęcie do gimnazjum
    b) informacja wychowawcy ze szkoły podstawowej o zachowaniu i zainteresowaniach ucznia
    c) aktualne badania lekarskie przeprowadzone w przychodni sportowo-lekarskiej lub wydane       przez lekarza posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, lub       innego lekarza który zawarł umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu       medycyny sportowej.
    d) świadectwo ukończenia przez uczniów V klasy szkoły podstawowej
    e) informacja o wynikach nauki za I semestr klasy VI
    f) życiorys sportowy napisany przez ucznia
    g) opinia trenera z klubu sportowego.

  1.2 Warunki zasadnicze w naborze i selekcji - ocena sprawności i umiejętności
        ucznia-sportowca w aspekcie czynników istotnych dla piłkarza


Kryteria naboru do klasy sportowej - piłka nożna. 
   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
154 dni
Odwiedziło nas:
2138167 osób