NAUKA PRZYGODA PRZYJAŹŃ

Podstrona: Szkoła / Szkoła w liczbach
1. W Gimnazjum nr 12 znajduje się 18 klas, w tym 6 klas sportowych
( tanecznych i piłkarskich).


3. Uczniowie uczą się trzech  języków:
-
języka angielskiego
- języka niemieckiego

Szkoła w liczbach
 • W Gimnazjum nr 12 jest zatrudnionych 46 nauczycieli (14 mężczyzn i 35 kobiet).
 • Awans zawodowy kadry przedstawia się następująco:
  - 24 dyplomowanych,
  - 13 mianowanych,
  - 9 kontraktowych,
  - 3 stażystów.
 • 14 pracowników administracji i obsługi.
 • Mamy sześć klas sportowych  (trzy piłki nożnej i trzy sportowego tańca).
 • 20 pracowni lekcyjnych (2 sale komputerowe, 5 multimedialnych pracowni, językowe z tablicami interaktywnymi,  rzutnik multimedialne w pracowniach, salę gimnastyczna z siłownią,  salę lustrzana, kompleks boisk).
 • Gabinet stomatologiczny i pielęgniarki szkolnej.
 • Gabinet pedagoga i psychologa szkolnego i doradcy zawodowego.
 • Stołówka szkolna obsługująca ponad 200 uczniów.
 • 5 odremontowanych pomieszczeń z przeznaczeniem na szatnie wyposażone.
 •  prywatne szafki uczniowskie.
 • 37 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu do dyspozycji uczniów.
 • 20 komputerów w salach lekcyjnych z dostępem do globalnej sieci.
 • dziennik elektroniczny
   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
25 dni
Odwiedziło nas:
1570303 osób