NAUKA PRZYGODA PRZYJAŹŃ

Podstrona: Rodzice / Zasady zwalniania z lekcji i usprawiedliwiania nieobecności
Zasady zwalniania z lekcji i usprawiedliwiania nieobecności
  • Uczeń może zostać zwolniony z lekcji   (z ważnego powodu) na pisemną, ustną bądź telefoniczną prośbę rodziców skierowaną do wychowawcy klasy.
  • Rodzic ucznia powinien usprawiedliwić nieobecności w szkole w ciągu 14 dni od daty nieobecności.
  • W przypadku nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych przyznawane są uczniowi punkty ujemne (- 2 punkty z każdą nieusprawiedliwioną godzinę) i wpisywane do karty zachowania ucznia.
  • Usprawiedliwienie niebecności ucznia w szkole powinno być dokonane przez rodzica w formie pisemnej i oddane wychowawcy klasy.
   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
154 dni
Odwiedziło nas:
2138128 osób